Medborgarrättsfientliga Swift-avtalet införs idag

Hur många vet att detta gäller? Hur många visste att det överhuvudtaget skulle införas? Bryr du dig om att det sitter okända myndighetspersoner i USA och glor på vilka penningtransaktioner du gör varje dag? Eller, vi ändrar frågan: vad tror du händer om du skickar pengar till en vän eller släkting som råkar bo i ett område som USA för tillfället anser vara “olämpligt”?

Medborgarrättsfientliga Swift-avtalet införs idag

About Kim

There is No Substitute!
This entry was posted in Thoughts and tagged , , . Bookmark the permalink.